Informacje

W środę Walne Zgromadzenie członków Energii Kozienice

| 15 czerwca 2018 | 0 komentarzy

Zarząd Klubu Sportowego Energia Kozienice zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Sportowego Energia Kozienice. Odbędzie się ono w środę 20 czerwca o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach. W walnym zgromadzeniu biorą udział członkowie klubu z głosem stanowiącym oraz zaproszeni goście z głosem doradczym. Serdecznie zapraszamy.

 

 Proponowany Porządek Obrad Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
członków Klubu Sportowego ENERGIA Kozienice obradującego w dniu 20.06.2018r.

1. Otwarcie obrad – Prezes Klubu Sportowego ENERGIA Kozienice
2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza obrad
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie regulaminu obrad
5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
- Skrutacyjno-Mandatowej – 3 osoby
- Uchwał i Wniosków – 3 osoby
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Mandatowej
7. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
8. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2017
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KS Energia Kozienice
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu za 2017 rok
11. Dyskusja nad projektem Statutu KS ENERGIA Kozienice
12. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchylenia Statutu
13. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Statutu
14. Wystąpienie Prezesa Klubu Sportowego ENERGIA Kozienice
15. Wybór nowego Zarządu
16. Wybór Komisji Rewizyjnej
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia
18. Dyskusja – sprawy różne
19. Zakończenie obrad

Tags:

Kategoria: AKTUALNOŚCI, Energia Kozienice, I ZESPÓŁ

Odpowiedz