Informacje

Walne Zgromadzenie Delegatów Energii jeszcze w czerwcu

| 13 czerwca 2017 | 0 komentarzy

Zarząd Klubu Sportowego Energia Kozienice zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Klubu Sportowego Energia Kozienice. Odbędzie się ono we wtorek 27 czerwca o godzinie 17.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach. W walnym zgromadzeniu delegatów biorą udział członkowie klubu z głosem stanowiącym oraz zaproszeni goście z głosem doradczym. Serdecznie zapraszamy.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Klubu Sportowego ENERGIA Kozienice obradującego w dniu 27.06.2017r.

 1. Otwarcie obrad – Prezes Klubu Sportowego ENERGIA Kozienice
 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
  - Skrutacyjno-Mandatowej – 3 osoby
  - Uchwał i Wniosków – 3 osoby
 6. Sprawozdanie Komisji  Skrutacyjno-Mandatowej
 7. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 8. Wystąpienie Prezesa  Klubu Sportowego ENERGIA Kozienice
 9. Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2016
 10. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KS ENERGIA Kozienice
 11. Dyskusja
 12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Klubu za 2016 rok
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia
 14. Dyskusja – sprawy różne
 15. Zakończenie obrad

Tags:

Kategoria: AKTUALNOŚCI, Energia Kozienice

Odpowiedz